Perfil de contratante

Expedientes de Contratación

Buscar

Tipo Expediente Procedimiento Objeto Importe Estado
ABERTO 131/2017 CONTRATO DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL RESPONSABILIDADE CIVIL E ACCIDENTES DE TRABALLO DO VOLUNTARIADO 116.000
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE 238/2017 LICITACIÓN ASISTENCIA PSICOLÓXICA CIM ASISTENCIA PSICOLÓXICA NO CENTRO DE INFORMACIÓN A MULLER DO CONCELLO DA GUARDA 43.992,00 EUROS
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE 240/2017 LICITACIÓN ASISTENCIA PSICOLÓXICA A MENORES CIM ASISTENCIA PSICOLÓXICA A MENORES NO CENTRO DE INFORMACIÓN Á MULLER 24.000,00 euros
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE 239/2017 LICITACIÓN ASISTENCIA XURÍDICA CIM ASISTENCIA XURÍDICA NO CENTRO DE INFORMACIÓN Á MULLER DO CONCELLO DA GUARDA 36.357,04 EUROS
196/2017 CONTRATO SEGURO MEDICO CONTRATO SEGURO MEDICO (SERVIZO DE ASISTENCIA SANITARIA ÓS FUNCIONARIOS DE CARREIRA DO CONCELLO DA GUARDA)