Perfil de contratante

Expedientes de Contratación

Buscar

Tipo Expediente Procedimiento Objeto Importe Estado
NEGOCIADO 1705/2017 Contrato de Obras por Procedemento Negociado con Publicidade CONTRATACIÓN MEDIANTE PROCEDEMENTO NEGOCIADO DA OBRA DE INSTALACIÓN DUN ASCENSOR NA PRAZA DE ABASTOS DA GUARDA En Licitación
196/2017 CONTRATO SEGURO MEDICO CONTRATO SEGURO MEDICO (SERVIZO DE ASISTENCIA SANITARIA ÓS FUNCIONARIOS DE CARREIRA DO CONCELLO DA GUARDA)