Perfil de contratante

Expedientes de Contratación

Buscar

Tipo Expediente Procedimiento Objeto Importe Estado
NEGOCIADO CON PUBLICIDADE 239/2017 LICITACIÓN ASISTENCIA XURÍDICA CIM ASISTENCIA XURÍDICA NO CENTRO DE INFORMACIÓN Á MULLER DO CONCELLO DA GUARDA 36.357,04 EUROS
687/2017 ADXUDICACIÓN DOS POSTOS DE PROMOCIÓN E VENDA DE MARISCOS E OUTROS PRODUCTOS PROCEDENTES DA PESCA E A ACUICULTURA DURANTE A FESTA DA LANGOSTA E DA COCIÑA MARIÑEIRA
ABERTO 131/2017 CONTRATACIÓN DE "PÓLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL E PATRIMONIAL DO CONCELLO DA GUARDA ASÍ COMO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACCIDENTES DE TRABALLO DE TODO TIPO DE VOLUNTARIADO INCLUÍDO O DE PROTECCION CIVIL" CONTRATACIÓN DE "PÓLIZA DE SEGURO RESPONSABILIDADE CIVIL E PATRIMONIAL DO CONCELLO DA GUARDA ASÍ COMO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACCIDENTES DE TRABALLO DE TODO TIPO DE VOLUNTARIADO INCLUÍDO O DE PROTECCION CIVIL" 30000 € Adjudicado